หน้าแรก » เงื่อนไขการรับงานสอน

เงื่อนไขการรับงานสอน

แชร์หน้านี้

เงื่อนไขและกฎระเบียบการเป็นติวเตอร์  (ต้องอ่านก่อนรับงานทุกครั้ง)

1.จองงานทาง  LINE: @jobddtutor เท่านั้น โดยเเจ้งประวัติ เบอร์โทร ประสบการณ์สอน หากผ่านการพิจารณาแอดมินจะส่งเลขบัญชีให้เพื่อชำระค่าแนะนำ หากพบว่ามีการแจ้งประวัติเท็จทางศูนย์ขออนุญาตตัดสิทธิ์การเป็นติวเตอร์ทันที

2.กรณีงานยกเลิก ยังไม่ได้สอน อันเนื่องจากสาเหตุของผู้เรียนเอง ทางสถาบันรับประกันงานคืนเงินค่าแนะนำเต็มจำนวน
เเต่ถ้าติวเตอร์ยกเลิกงานสอนเอง ไปสอนไม่ได้ทุกกรณี ไม่พร้อมเริ่มสอน เลื่อนสอนตั้งแต่ครั้งแรก หยุดบ่อย หรือมีสาเหตุงานยกเลิกมาจากติวเตอร์ จะไม่ได้รับค่าเเนะนำคืน

*ตัดสินใจให้ดีก่อนรับงานว่าสอนได้ไหม เดินทางได้ไหม อยากได้ท่านที่มั่นใจจริงๆว่าสอนได้ งานจะได้ไม่มีปัญหา  บางท่านรับงานไป เเต่ไปแจ้งผู้ปกครองว่าไม่มั่นใจว่าสอนได้ ไม่ถนัดด้านนี้ ไม่สะดวกเดินทาง แล้วผู้ปกครองยกเลิกไม่ให้สอน กรณีนี้ถือว่าสาเหตุยกเลิกมาจากติวเตอร์ ทางสถาบันจะไม่รับผิดชอบและไม่มีการคืนค่าแนะนำใดๆทั้งสิ้น
หากติวเตอร์ไม่พร้อมเริ่มงานเลย ให้เเจ้งแอดมินก่อนรับงาน หากไม่ได้เเจ้ง ถ้ารับไปแล้วงานมีปัญหาเพราะติวเตอร์ไม่พร้อมสอน ขออนุญาตไม่คืนค่าแนะนำ เเละหาติวเตอร์คนใหม่ไปสอนเเทน

3.กรณีติวเตอร์ได้สอนเเล้ว งานโดนยกเลิก กรณีเช็คเเล้ว เป็นเหตุผลส่วนตัวของผู้เรียน ติวเตอร์จะได้รับเงินส่วนต่างคืน

(ค่าเเนะนำ-ค่าสอนที่ได้=ส่วนต่าง)

หากติวเตอร์ได้ค่าสอนเกินค่าเเนะนำเเล้ว จะไม่มีการคืนค่าแนะนำ
กรณีผู้ปกครองยกเลิกเรียนเนื่องจากติวเตอร์ไม่มีความรับผิดชอบ ไปสาย ติดต่อยาก หยุดบ่อย ไม่พร้อมเริ่มสอน เลื่อนสอน ไม่เตรียมตัวไปสอน ไม่เตรียมเอกสารการสอน ขาดสอนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ประพฤติตัวไม่เหมาะสม หรือสาเหตุมาจากติวเตอร์เอง จะไม่ได้รับค่าแนะนำคืน

4.หากติวเตอร์รับงานไปเเล้วไม่สามารถไปสอนได้ทุกกรณี จะไม่ได้ค่าแนะนำคืนและทางสถาบันขอเปลี่ยนให้ติวเตอร์ท่านอื่นไปสอนแทน

5.ข้อห้ามปฎิบัติดังนี้

  • ห้ามติวเตอร์ขายงาน หรือให้คนอื่นไปสอนเเทน ทางสถานบันอนุญาตตัดสิทธิ์การเป็นติวเตอร์ทันที และไม่รับผิดชอบไม่ว่างานมีปัญหากรณีใดๆ
  • ห้ามติวเตอร์ขอผู้เรียน/ผู้ปกครองเปลี่ยนเเปลงวัน เวลา เปลี่ยนสถานที่เอง หรือไปเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ หากต้องการขอเปลี่ยนต้องแจ้งแอดมินก่อนรับงานเท่านั้น
  • ห้ามขอเงินค่าสอนเพิ่ม ห้ามเก็บค่าเอกสาร ค่าเดินทางเเละค่าอื่นๆเพิ่มเติม ต้องเป็นไปตามราคาที่สถาบันกำหนดเท่านั้น
  • ห้ามติวเตอร์เรียกเก็บค่าสอนล่วงหน้า หรือเรียกเก็บเป็นคอร์ส ผู้เรียนจะชำระค่าเรียนเป็นครั้งๆหลังสอนเสร็จเท่านั้น  ยกเว้นงานสอนผ่านออนไลน์เก็บค่าสอนล่วงหน้าเป็นครั้งๆได้
  • ห้ามติวเตอร์ลดราคา ลดจำนวนชั่วโมงเรียนต่อครั้งให้ผู้เรียน หากผู้เรียนขอลดราคา หรือขอเรียนน้อยกว่า 2 ชม. ไม่อนุญาตให้ติวเตอร์ลดราคา ลดชั่วโมงเรียน ให้ติวเตอร์แจ้งศูนย์ทันที หากติวเตอร์ตกลงยินยอมกับทางผู้เรียน ทางสถาบันขออนุญาตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
  • ห้ามติวเตอร์แย่งงานติวเตอร์ท่านอื่นของสถาบัน บางบ้านสมัครเรียนหลายวิชา มีติวเตอร์หลายคน ติวเตอร์รับงานไหน มีสิทธิสอนเเค่งานเท่านั้น หากไปแจ้งผู้ปกครองว่าสามารถสอนวิชาอื่นได้ด้วย เเย่งงานของติวเตอร์ท่านอื่น จะต้องจ่ายค่าเเนะนำเพิ่ม
  • กรณีติวเตอร์ฝ่าฝืนข้อห้าม หากมีความเสียหายเกิดขึ้นหรือเป็นผลให้งานยกเลิก ติวเตอร์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และสถาบันจะไม่คืนค่าแนะนำให้


6.เมื่อรับเบอร์ผู้เรียน จะต้องรีบโทรทันทีด่วนที่สุด ยกเว้นดึกเกินไป หรือเช้าเกินไป

โทรได้ช่วง (8.00-20.00) เท่านั้น

หากโทรไปช้า ไม่ยอมโทรไปจนเกิดปัญหาผู้เรียนได้ติวเตอร์จากที่อื่นนับตั้งแต่ได้เบอร์ไป สถาบันจะไม่รับประกันงาน และติวเตอร์จะต้องแจ้งรายงานผลการการโทรหาผู้เรียนให้กับสถาบันทราบภายใน 12 ชม.ตั้งแต่ได้เบอร์ หากไม่รายงานผลการโทรภายใน 12 ชม. การรับประกันงานจะสิ้นสุดลงทันที

7.หลังจากโทรไปคอนเฟริมกับผู้เรียน/ผู้ปกครองครั้งแรก ควรให้ผู้เรียน/ผู้ปกครองบันทึกเบอร์ และส่งข้อความทาง LINE /ทาง SMS เเนะนำตัว

"ชื่อ สอนวิชาอะไร วัน เวลาไหน พร้อมเบอร์โทร"

เพื่อให้ผู้เรียน/ผู้ปกครองจำติวเตอร์ได้ ป้องกันไม่ให้ผู้เรียน/ผู้ปกครองลืมเบอร์หรือโดนเเย่งงาน


8.หากรับงานไปแล้ว ผู้เรียนขอเลื่อนวันเริ่มเรียนนานเกิน 4 สัปดาห์ ยังไม่ได้สอน สามารถขอค่าแนะนำคืนได้  เเต่ติวเตอร์ต้องรายงานให้สถาบันทราบทุกสัปดาห์ว่าไม่ได้สอน เจ้าหน้าที่จะช่วยตามงานให้

ห้าม!! ติวเตอร์เงียบหายไปเเล้วค่อยมาเเจ้งขอเงินคืนเมื่อครบ 4 สัปดาห์ จะไม่ได้รับเงินคืน


9.หากพบว่างานมีปัญหาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที / การแจ้งเคลม แจ้งขอเงินคืน ต้องเเจ้งด่วนที่สุดทันทีหรือภายใน 12 ชม.ตั้งแต่ทราบว่างานมีปัญหา เจ้าหน้าที่จะได้ช่วยเเก้ปัญหาทัน ถ้าไม่เเจ้ง หรือแจ้งช้า สถาบันขออนุญาตไม่รับผิดชอบและไม่รับเคลมค่าแนะนำ

ยังไม่ได้เริ่มสอนก็ต้องเเจ้ง ติดต่อลูกค้าไม่ได้ก็ต้องเเจ้ง ทางสถาบันจะช่วยเเก้ปัญหาและติดตามงานให้
ถ้าผู้ปกครองบอกจะติดต่อกลับ เเล้วไม่ติดต่อกลับ รบกวนติวเตอร์ตามงาน โทรไปหาผู้ปกครองเอง อย่าปล่อยทิ้งงานไปนาน

10.รับงาน ครั้งเเรกที่โทรไปคอนเฟริมให้เช็คกับทางผู้เรียน ว่ารายละเอียดงานเป็นไปตามที่ตกลงกับสถาบันหรือไม่

  • กรณีผู้เรียนเปลี่ยนวัน เวลา สถานที่ หากติวเตอร์ไม่สะดวก สามารถเเจ้งขอคืนค่าแนะนำได้
  • กรณีเป็นงานระยะสั้น หรือลดวันที่เรียน ลดจำนวนผู้เรียน เเจ้งขอปรับลดค่าเเนะนำได้
  • กรณีสอนไปเเล้ว รายละเอียดเปลี่ยนเเปลงในภายหลัง จะไม่สามารถขอลดหรือคืนค่าแนะนำได้

ติวเตอร์ที่รับงานสอนผ่าน jobddtutor ถือว่าติวเตอร์ได้อ่านและรับทราบเงื่อนไขกฎระเบียบดีแล้ว  ติวเตอร์ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันอย่างเคร่งครัด